Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2018ko aurrekontua

Udal Elkarteko Batzar Nagusiak 2017ko abenduaren 18ko bilkuran hasierako onarpena eman zion 2018ko aurrekontuari. Erreklamazioetarako epea amaitu eta behin betiko onartutzat eman ondoren argitaratu eta indarrean jarri da. Ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2018-01-29 (20. zenbakia)

Gastuak

1. kapitulua.- Pertsonaleko gastuak 2.090.317,01
2. kapitulua.- Ohiko ondasunen eta zerbitzuen gastuak 6.339.814,89
3. kapitulua.- Finantza-gastuak 1.266,75
4. kapitulua.- Transferentzia arruntak 461.236,00
6. kapitulua.- Inbertsio errealak  1.227.287,03
Gastuen aurrekontua guztira 10.119.921,68

Sarrerak

3. kapitulua.- Tasak eta beste zenbait sarrera 4.678.053,36
4. kapitulua.- Transferentzia arruntak 4.923.459,13
8. kapitulua.- Finantza aktiboak 518.409,19
Sarreren aurrekontua guztira 10.119.921,68

 

2017ko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2017-01-26, 17. zk.

2016ko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2016-01-12, 6. zk.

2015eko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2015-01-28, 17. zk.