Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2019ko aurrekontua

Udal Elkarteko Batzar Nagusiak 2018ko abenduaren 19ko bilkuran hasierako onarpena eman zion 2019ko aurrekontuari. Erreklamazioetarako epea amaitu eta behin betiko onartutzat eman ondoren argitaratu eta indarrean jarri da. Ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2019-02-13 (30. zenbakia)

Gastuak

1. kapitulua.- Pertsonaleko gastuak 2.252.696,21
2. kapitulua.- Ohiko ondasunen eta zerbitzuen gastuak 6.417.612,45
3. kapitulua.- Finantza-gastuak 1.800,00
4. kapitulua.- Transferentzia arruntak 372.000,00
6. kapitulua.- Inbertsio errealak  309.755,58
Gastuen aurrekontua guztira 9.353.864,24

Sarrerak

3. kapitulua.- Tasak eta beste zenbait sarrera 4.567.713,68
4. kapitulua.- Transferentzia arruntak 4.236.386,26
8. kapitulua.- Finantza aktiboak 549.764,30
Sarreren aurrekontua guztira 9.353.864,24

 

2018ko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2018-01-29, 20. zenbakia

2017ko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2017-01-26, 17. zk.

2016ko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2016-01-12, 6. zk.

2015eko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2015-01-28, 17. zk.