Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2017ko aurrekontua

Udal Elkarteko Batzar Nagusiak 2016ko abenduaren 15eko bilkuran hasierako onarpena eman zion 2017ko aurrekontuari. Erreklamazioetarako epea amaitu eta behin betiko onartutzat eman ondoren argitaratu eta indarrean jarri da. Ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2017-01-26 (17. zenbakia)

Gastuak

1. kapitulua.- Pertsonaleko gastuak 1.693.684,42
2. kapitulua.- Ohiko ondasunen eta zerbitzuen gastuak 4.450.631,59
3. kapitulua.- Finantza-gastuak 987,75
4. kapitulua.- Transferentzia arruntak 418.126,55
6. kapitulua.- Inbertsio errealak  853.567,13
Gastuen aurrekontua guztira 7.416.997,45

Sarrerak

3. kapitulua.- Tasak eta beste zenbait sarrera 233.015,83
4. kapitulua.- Transferentzia arruntak 6.000.704,00
8. kapitulua.- Finantza aktiboak 1.183.277,61
Sarreren aurrekontua guztira 7.416.997,45

 

2016ko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2016-01-12, 6. zk.

2015eko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2015-01-28, 17. zk.

2014ko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2014-08-14, 153. zk.