Dokumentuak

pdf
120.03 KB
2017·11·13 Araudia

Urola Kostako Udal Elkartearen Estatutuak. Indarrean dauden Estatutuak Udal Elkarteko Batzar Nagusiak 2016ko abenduaren 15eko bilkuran onartu zituen. GAO 2017-11-13, 216. zk.

pdf
77.21 KB
2017·10·24 Iragarkiak

Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak 2017ko urriaren 20ko bilkuran eman zion hasierako onarpena Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Beraz, orain, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak (Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenaren) xedatutakoa betez, erabaki hori eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, erreklamazioak aurkezteko. GAO 2017-10-24, 203 zk.

pdf
89.99 KB
2017·02·08 Araudia

Udal Elkarteak hainbat bilera-gela eta areto alokatzeko aukera ematen die eskualdeko elkarte eta enpresei. Araudi honetan daude zehaztuta aretoen ezaugarriak eta alokatzeko baldintzak. GAO 2017-02-08, 27. zk. Eskabidea egiteko eredua hemen eskura.

pdf
89.99 KB
2017·02·08 Iragarkiak

Zuzendaritza Batzordeak 2016ko urriaren 6an hasierako onarpena eman zion Udal Elkarteko egoitzako ekitaldi-aretoa eta prestakuntza-gela erabiltzeko arautegiaren eta prezio publikoen aldaketari. Jendaurrean erakusgari jarri eta erreklamaziorik izan ez denez, araudiaren aldaketa behin betiko onartutzat jo da eta argitaratu egin da osorik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

pdf
77.71 KB
2017·01·27 Iragarkiak
2017ko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jendaurrean erakusgai egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko onartu da.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da.

pdf
57.89 KB
2016·12·28 Iragarkiak
Abenduaren 15ean egindako ohiko osoko bilkuran Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak hasierako onarpena eman zion Udal Elkartearen Estatutuen aldaketari. Horrenbestez, espedientea jendaurrean erakusgai jarri da, erreklamazioak aurkezteko. Epea amaituko da 2017ko urtarrilaren 30ean. GAO 2016-12-29, 246 . zk.). 
pdf
74.81 KB
2016·12·22 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2016ko abenduaren 15ean egindako ohiko osoko bilkuran, 2017ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman dio. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko. GAO, 2016-12-23, 242. zk.

pdf
77.71 KB
2016·10·14 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2016ko urriaren 6an egindako ohiko bilkuran, hasierako onarpena eman dio Udal Elkarteko egoitzako ekitaldi-aretoa eta prestakuntza-gela erabiltzeko arautegiaren eta prezio publikoen aldaketari. Beraz, orain erabaki hori eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, erreklamazioak aurkezteko.

pdf
150.16 KB
2016·09·12 Iragarkiak
Lokalak Zarautzen daude, Udal Elkartearen egoitzan. Ikus deialdia iragarki honi sakatuta. Eskabideak egiteko epea amaituko da 2016ko irailaren 30ean. Ikus Enpresaguneko lokalak erabiltzeko erregelamendua eta Ordenantza fiskala. Eskabidea egiteko eredua hemen.
pdf
74.4 KB
2016·07·13 Iragarkiak

Argitara ematen da Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakariak 2016ko uztailaren 7an emandako ebazpena, lehendakariaren eskumenak Udal Elkarteko lehendakariordeari uzteko, 2016ko uztailaren 11tik uztailaren 22ra (biak barne). GAOko iragarkia, 2016-07-13, 133. zenbakia.