Iragarkiak

pdf
74.84 KB
2018·01·02 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2017ko abenduaren 18an egindako ohiko osoko bilkuran, 2018ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman dio. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko. GAO, 2018-01-02, 1. zk.

pdf
75.4 KB
2017·12·26 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteak ekintzailetasuna bultzatzeko, enplegua sortzeko eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko (inbertsioak eta lankidetza egitasmoak) diru-laguntzen deialdia eta oinarriak onartu zituen. Deialdia 2017-07-24an argitaratu zen GAOn (141 zenbakian). Oraingo erabakiaren bidez deialdi horretako 2. lerroko eskabideak aurkezteko epea luzatu egin da. GAO 2017-12-26, 244. zk.

pdf
82.24 KB
2017·12·22 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteak kudeatutako datu pertsonalen fitxategiak erregularizatzeari hasierako onespena ematea (sortzea eta aldatzea). Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2017ko abenduaren 14an egindako bilkuran datu pertsonalen fitxategiak erregularizatzea erabaki zuen (sortzea eta aldatzea) hasierako izaeraz. Erabakia jendaurrean erakusgari jarri da. GAO 2017-12-22, 243. zk.

pdf
76.69 KB
2017·12·22 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2017ko abenduaren 14an egindako ohiko bilkuran, hasierako onarpena eman dio Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantzari. Erabaki hori eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak (Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenaren) 49. artikuluak xedatutakoa betetzeko. GAO 2017-12-22, 243. zk.

pdf
105.25 KB
2017·12·18 Iragarkiak
Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak 2017ko urriaren 20ko bilkuran eman zion hasierako onarpena Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Espedientea jendaurrean erakusgai jarri ondoren, behin betiko onartu da ordenantza fiskala eta argitaratu egin da (GAO 2017-12-18, 239 zk.).
pdf
77.21 KB
2017·10·24 Iragarkiak

Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak 2017ko urriaren 20ko bilkuran eman zion hasierako onarpena Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Beraz, orain, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak (Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenaren) xedatutakoa betez, erabaki hori eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, erreklamazioak aurkezteko. GAO 2017-10-24, 203 zk.

pdf
89.99 KB
2017·02·08 Iragarkiak

Zuzendaritza Batzordeak 2016ko urriaren 6an hasierako onarpena eman zion Udal Elkarteko egoitzako ekitaldi-aretoa eta prestakuntza-gela erabiltzeko arautegiaren eta prezio publikoen aldaketari. Jendaurrean erakusgari jarri eta erreklamaziorik izan ez denez, araudiaren aldaketa behin betiko onartutzat jo da eta argitaratu egin da osorik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

pdf
77.71 KB
2017·01·27 Iragarkiak
2017ko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jendaurrean erakusgai egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko onartu da.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da.

pdf
57.89 KB
2016·12·28 Iragarkiak
Abenduaren 15ean egindako ohiko osoko bilkuran Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak hasierako onarpena eman zion Udal Elkartearen Estatutuen aldaketari. Horrenbestez, espedientea jendaurrean erakusgai jarri da, erreklamazioak aurkezteko. Epea amaituko da 2017ko urtarrilaren 30ean. GAO 2016-12-29, 246 . zk.). 
pdf
74.81 KB
2016·12·22 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2016ko abenduaren 15ean egindako ohiko osoko bilkuran, 2017ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman dio. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko. GAO, 2016-12-23, 242. zk.