Iragarkiak
pdf
73.5 KB
2016·05·11 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2016ko maiatzaren 5ean egindako ohiko bilkuran, 2015eko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari aldeko irizpena eman dio. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarri da.

pdf
150.08 KB
2016·03·03 Iragarkiak
Lokalak Zarautzen daude, Udal Elkartearen egoitzan. Ikus deialdia iragarki honi sakatuta. Eskabideak egiteko epea amaituko da 2016-04-06an. Ikus Enpresaguneko lokalak erabiltzeko erregelamendua eta Ordenantza fiskala. Eskabidea egiteko eredua hemen.
pdf
77.78 KB
2016·01·11 Iragarkiak
2016ko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jendaurrean erakusgai egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko onartu da.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da.

pdf
78.07 KB
2015·12·15 Iragarkiak
Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2015eko abenduaren 10ean egindako ohiko osoko bilkuran, 2016ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman dio. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko.
pdf
128.08 KB
2015·10·06 Iragarkiak
Urola Kostako Udal Elkarteak diru-laguntza deialdi bat egin du, eskualdeko enpresentzat, eskualdeko langabeak kontratatzeko (bigarren deialdia). Diru-laguntza programa hau Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak finantzatzen du. Oinarriak iragarki honi sakatuta. Eskabidea egiteko eredua hemen.
pdf
128.17 KB
2015·08·20 Iragarkiak
Urola Kostako Udal Elkarteak diru-laguntza deialdi bat egin du, eskualdeko enpresentzat, eskualdeko langabeak kontratatzeko. Diru-laguntza programa hau Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak finantzatzen du. Oinarriak iragarki honi sakatuta edo GAOn 2015-08-21n, 159. zenbakian.
pdf
71.68 KB
2015·05·18 Iragarkiak
Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2015eko maiatzaren 14an egindako ohiko bilkuran, 2014ko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari onarpena eman zion.     

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarriko da.

pdf
204.95 KB
2015·03·29 Iragarkiak
Diru-laguntza deialdia egin du Urola Kostako Udal Elkarteak, gerra, larrialdi edo ezbehar egoeran dauden herrialdeetako haurren udako egonaldiak diruz laguntzeko.

Oinarriak iragarki honi sakatuta edo GAOn 2015-03-30ean (59. zenbakian). Eskabidea egiteko eredua hemen.

pdf
201.67 KB
2015·02·04 Iragarkiak
2014ko abenduaren 23ko osoko bilkuran onartu zituen Udal Elkarteko Batzar Nagusiak

Apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegileak 127. artikuluan eta uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoari Buruzko 6/1989 Legeak 16. artikuluan jasotakoaren arabera, 2014ko abenduaren 23an Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak onartu zituen 2015eko langileen plantilla eta lanpostu-zerrenda argitaratzen dira. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (2015-02-05, 23. zenbakia).

pdf
75.54 KB
2015·02·04 Iragarkiak
Urteta zabortegian baimendutako isurketen tasak eta ordenantza fiskala indargabetzeko hasierako erabakia eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, 30 lanegunez. Epe hori amaitu da eta ez da erreklamaziorik aurkeztu, beraz, hartutako erabakia behin betiko bilakatu da. Ikus iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 2015-02-05ean, 23. zenbakian.