Aurkibidea / Indice

 

Enpresentzako informazio buletina / Boletín informativo para empresas

InfoUKUE 108 - 2016.01.21

ALBISTEAK / NOTICIAS

UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEAK HAZI PROGRAMA MARTXAN JARRI DU

HAZI programak enpresei behar errealei egokitutako erantzunak eskaintzen dizkie. Programa honek aukera ematen du prestakuntza altuko (unibertsitate edo goi mailako LH) gazteak enpresetan praktikak egiteko edo enpresa-proiektuetan parte hartzeko.

HAZI programak hiru aukera eskaintzen ditu:  Aktibatu, Kokatu, Lanekin eta Talentu Ihesa.

HAZI programak enpresari egokitutako irtenbideak eskaintzen dizkio, proiektuaren arabera eta enpresaren jardueraren arabera:

Lanekin: lanpostuari egokitutako prestakuntza espezializatua.
Kokatu:  praktikak enpresetan ekintza berrietan parte hartzeko.
Talentu Ihesa: prestakuntza altuko gazteak enpresak izan ditzakeen beharrei erantzuteko: nazioartekotza, berrikuntza...

HAZI programa Europako Gizarte Funtsak finantzatuta dago eta Garapen eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza du. Garapen agentziek garatzen diztuzte egitasmoak. 
Horren inguruko argibideakk jasotzeko: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Aintzane Ruesgas) Tel. 943 89 08 08 edo enpresa@urolakosta.org

                                                                                                                                                           

LA MANCOMUNIDAD UROLA KOSTA PONE EN MARCHA EL PROGRAMA HAZI 

El programa HAZI ofrece respuestas reales y adaptadas a las necesidades de la empresa. Este programa ofrece la posibilidad de seleccionar a personas con alta cualificación (universitaria o grado superior de FP) para realizar prácticas o participar en un proyecto empresarial.

El programa HAZI ofrece diferentes soluciones: Aktibatu, Kokatu, Lanekin y Talentu Ihesa.

Soluciones adaptadas a la empresa HAZI ofrece distintos recursos en función de las necesidades del proyecto y en colaboración con las empresas participantes:

Lanekin: formación especializada en el puesto de trabajo.
Kokatu: prácticas en la empresa para cubrir nuevas áreas de actividad.
Talentu Ihesa: incorporación de personas altamente cualificadas para realizar proyectos que respondan a una necesidad real de la empresa: de internacionalización, innovación, etc.


El programa HAZI está financiado por el Fondo Social Europeo y es desarrollado por Garapen y las agencias de desarrollo local, en colaboración con el Gobierno Vasco. 
Para más información: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Aintzane Ruesgas) Tel. 943 89 08 08 ó enpresa@urolakosta.org

                                                           

                                                                                                   

IZENA EMAN EZAZU BATERATZEN PROGRAMAN!
 
Programa honen birtartez erakundeetan kultura eraldaketaren garrantzia barneratu nahi da. Horretarako, parte hartzen duten enpresei (eta beren langileei), kulturaren diagnostikoa eta hobetzeko aholkularitza eta laguntza eskainiko zaie, erakundeetan kultura eraldaketaren garrantzia barneratzeko; alegia, erakundeen egungo kultura zein den neurtu, horretatik abiatuz hobekuntzak identifikatu eta ekintza plana diseinatzeko. 


Programaren helburuak:
-  Kultura eraldaketaren garrantzia erakustea
-  Egungo egoera aztertzea, kultura faktore eta portaerak identifikatzeko.
-  Egungo kultura zein den neurtu, kontrastatutako neurketa sistemaren bitartez.
-  Erakundeetan dauden oinarriak ezagutzea, hortik abiatuz ekintza plana definitzeko.
-  Beren sektoreko beste enpresekin non posizionatzen den identifikatzea.

Diagnostiko honetan parte hartu eta zure ekintza plan zehatza egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan.

Izena emateko edo informazio gehiago jasotzeko: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Olaia Sainz) Tel. 943 89 08 08 edo enpresa@urolakosta.org

                                                                                                                                                             

¡INSCRIBETE AL PROGRAMA BATERATZEN!

Mediante el siguiente programa se quiere ayudar a las empresas en la transformación cultural. Para ello, a las empresas que participen ( y sus trabajadores), se les ofrece la posibilidad de realizar un diagnóstico y apoyo y asesoramiento para realizar mejoras, para introducir la importancia de la transformación de cultura en las empresas; es decir, se medirá la actual cultura de las empresas y se identificará y diseinará una plan de acción acorde a sus necesidades. 

Objetivos del programa:
- Mostrar la importancia de la transformación cultural
- Diagnóstico de la situación actual, para identificar los factores cultures y comportamientos.
- Medir mediante una herramienta contrastada y que dispone de una base científica.
- Conocer las bases para definir un plan de acción acorde a sus necesidades. 
- Poder realizar una comparación con otras empresas de su mismo sector de la situación de su empresa.

!Inscríbete! Puedas realizar eldiagnostico y disponer de un plan de acción especifico.
¿Contacta con nosotros!

Para inscribirse o para más información: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Olaia Sainz) Tel. 943 89 08 08 ó enpresa@urolakosta.org

                                                                                                                                                                   

JARDUNALDIAK / JORNADAS
JARDUNALDIA. 2016ko Urola Kostako enpresentzako programen eta diru laguntzen aurkezpena


Eguna: Otsailaren 4a, 12:30etik 13:30era.
Lekua: Urola Kostako Udal Elkartea. Urdaneta bidea 6, Zarautz.
Izena emateko edo informazioa eskuratzeko: Aintzane Ruesgas (Urola Kostako Udal Elkartea) enpresa@urolakosta.org                                                                                                                                

JORNADA. Presentación de programas y ayudas para empresas de Urola Kosta en 2016

Fecha: 4 de febrero, de 12:30 a 14:00.
Lugar: En la Mancomunidad de Urola Kosta. Urdaneta bidea 6, Zarautz.
Inscripción ó más información: : Aintzane Ruesgas (Urola Kostako Udal Elkartea) enpresa@urolakosta.org 
                                                                                                                                                             
DIRU-LAGUNTZAK / AYUDAS

Euskal Autonomia Erkidegoan lana duten langileei lehentasunez zuzendutako enplegurako prestakuntzarako diru-laguntzak
Eskaerak aurkezteko epemuga - 2016ko otsailaren 01an

Ayudas económicas a la formación para el empleo de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Va
sco

Presentación de las solicitudes - Hasta el 01 de febrero de 2016

Hirugarren herrialdeetan mahastizaintza eta ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programetarako zein -ekintzetarako laguntzena, eta, bestetik, ardogintza eta mahastizaintzako sektorea bultzatzeko programaren inbertsiorako laguntzak eta ekintzak gauzatzeko laguntzak - Eskaerak aurkezteko epemuga-Inbertsioetarako laguntzak :2016ko otsailaren 01an / Hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuen informazio- eta sustapen programak eta -ekintzak gauzatzeko laguntzak: 2016ko otsailaren 15ean.

Ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas, y las ayudas a la inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola
- Ayudas a las inversiones: Hasta el 01 de febrero de 2016/ Ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas: Hasta el 15 de febrero de 2016

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko diru-laguntzak (IKT deialdia) - Eskaerak aurkezteko epemuga-2016ko otsailaren 06an
Subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (Convocatoria IKT) - Ayudas a las inversiones: Hasta el 06 de febrero de 2016

 
Enpresen I+G Hazitek programa Eskaerak aurkezteko epemuga - 2016ko martxoaren 18an
Programa de apoyo a la I+D Empresarial Hazitek - Presentación de las solicitudes - Hasta el 18 de marzo de 2016

Euskal enpresen kanpoko lantokietan 35 urtetik gorako langabeak kontratatzeko 2016ko laguntzak Eskaerak aurkezteko epemuga
Eskaerak aurkezteko epemuga- 2016ko irailaren 15ean
Ayudas, para el año 2016, destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores de 35 años en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior- Presentación de las solicitudes - Hasta el 15 de septiembre de 2016

Gazte langabeak euskal enpresen kanpoko lantokietan praktiketan kontratatzeko laguntzak Eskaerak aurkezteko epemuga- 2016ko irailaren 15ean
Ayudas destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior - Presentación de las solicitudes - Hasta el 15 de septiembre de 2016

JOERAK / TENDENCIAS

Europar Batasunetik kanpo esportatzen duten Gipuzkoako enpresen kopurua %20 handitu da 2015ean
2014ko datuekin alderatuz, esportaziorako agiriak eskatu dituzten Gipuzkoako enpresen kopurua %20 hazi da 2015ean eta 636 enpresako kopurura iritsi dira. Era berean, esportazioarako agiriak, merkantziaren jatorria bermatzen dutenak eta esportatutako produktuak bidaliko diren herrialdean erabili ahal izateko egokiak direla egiaztatzen duten agirien izapideak %13 hazi dira.
Herrialdeei dagokionez, merkantzia bertara esportatu ahal izateko agiri gehien eskatzen dira herrialde hauetarako: Saudi Arabia, Arabiar Emirerri Batuak, India, Txina, Kuba, Aljeria eta Turkia. [+]
                                                                                            
Aumenta un 20% el número de empresas guipuzcoanas que exportan fuera de la Unión Europea en el año 2015

El número de empresas guipuzcoanas que han solicitado los documentos para la exportación en el año 2015 han aumentado un 20% con respecto a 2014, han pasado a ser 636 empresas. Al mismo tiempo, las tramitaciones de los documentos para la exportación que acreditan el origen de la mercancía y certifican que los productos exportados son aptos para su utilización dentro del país al que va destinada la mercancía, se han incrementado en un 13%.
En cuanto a los destinos para los que se solicitan los documentos para la exportación los principales serían Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, India, China, Cuba, Argelia y Turquía.  [+]
                                                                                                                                                      
NEGOZIOAK / NEGOCIOS
Erref.BRUK20151011001 Zentral eoliko txikiak ekoizten dituen enpresa bat hornitzaile bila dabil, beira-zuntzarekin indartutako plastiko gurutzeak egiteko

Zentral eoliko txikiak eta errendimentu altukoak ekoizten dituen enpresa alemanar bat hornitzaile bila dabil, beira-zuntzarekin edo ordezko material ekonomiko edo ekologikoetan indartutako plastikoz egindako gurutzeak egiten dituen hornitzaileen bila.

  

Ref. BRDE20151026001 Fabricante de centrales eólicas pequeñas busca proveedores de aspas de plástico reforzado con fibra de vidrio

Un fabricante alemán de centrales eólicas pequeñas y altamente eficientes busca fabricantes de aspas hechas de plástico reforzado con fibra de vidrio o materiales alternativos económicos y ecológicos. [+]


Urola Kostako Udal Elkartea
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz (Gipuzkoa)
Telefonoa: 943 89 08 08
E-posta: harrera@urolakosta.org - Web: www.urolakosta.org

        

THIS IS TEST EMAIL ONLY
This message was sent for the sole purpose of testing a draft message.