Iragarkiak

2014ko kontu orokorra: hasierako onarpena eta jendaurrean erakusgai jar­tzea

2014ko kontu orokorra: hasierako onarpena eta jendaurrean erakusgai jar­tzea

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2015eko maiatzaren 14an egindako ohiko bilkuran, 2014ko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari onarpena eman zion.     

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarriko da.