Iragarkiak

2015eko kontu orokorra: hasierako onarpena eta jendaurrean erakusgai jar­tzea

2015eko kontu orokorra: hasierako onarpena eta jendaurrean erakusgai jar­tzea

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2016ko maiatzaren 5ean egindako ohiko bilkuran, 2015eko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari aldeko irizpena eman dio. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarri da.