Iragarkiak

2015 ekitaldiko plantilla organikoa eta lanpostu-zerrenda

2015 ekitaldiko plantilla organikoa eta lanpostu-zerrenda

2014ko abenduaren 23ko osoko bilkuran onartu zituen Udal Elkarteko Batzar Nagusiak

Apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegileak 127. artikuluan eta uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoari Buruzko 6/1989 Legeak 16. artikuluan jasotakoaren arabera, 2014ko abenduaren 23an Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak onartu zituen 2015eko langileen plantilla eta lanpostu-zerrenda argitaratzen dira. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (2015-02-05, 23. zenbakia).