Iragarkiak

2014ko aurrekontua: hasierako onarpena

2014ko aurrekontua: hasierako onarpena

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2014ko uztailaren 10ean egindako ohiko osoko bilkuran, 2014ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman dio. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko.