Iragarkiak

Urteta zabortegian baimendutako isurketen tasak eta ordenan­tza fiskala indargabe­tzea: behin-behineko onarpena

Urteta zabortegian baimendutako isurketen tasak eta ordenan­tza fiskala indargabe­tzea: behin-behineko onarpena

Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2014ko abenduaren 15ean egin zuen ohiko bilkuran, Urteta zabortegian baimendutako isurketak egiteagatik ordaindu beharreko tasak bertan behera uzteari, eta tasak arautzen dituen ordenantza fiskala indargabetzeari behin-behineko onarpena eman zion. Beraz, orain erabaki hori eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, 30 lanegunez, iragaraki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita (GAO, 2014-12-23, 244. zenbakia).