Iragarkiak

2017ko kontu orokorra: hasierako onarpena eta jendaurrean erakusgai jar­tzea

2017ko kontu orokorra: hasierako onarpena eta jendaurrean erakusgai jar­tzea

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2018ko maiatzaren 18an egindako ohiko bilkuran, 2017ko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari aldeko irizpena eman dio. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarri da. GAO 2018-05-29, 102. zenbakia.