Iragarkiak

2018ko kontu orokorra: hasierako onarpena eta jendaurrean erakusgai jar­tzea

2018ko kontu orokorra: hasierako onarpena eta jendaurrean erakusgai jar­tzea

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2019ko maiatzaren 9an egindako ohiko bilkuran, 2018ko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari aldeko irizpena eman dio. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarri da. GAO 2019-05-16, 91. zenbakia.