Iragarkiak

2019ko aurrekontua: hasierako onarpena

2019ko aurrekontua: hasierako onarpena

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2018ko abenduaren 19an egindako ohiko osoko bilkuran, 2019ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman dio. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko. GAO, 2019-01-11, 8. zk.