Dokumentuak

2020ko aurrekontua: hasierako onarpena

2020ko aurrekontua: hasierako onarpena

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2019ko abenduaren 19an egindako ohiko osoko bilkuran, 2020ko aurrekontu orokorra behin-behineko izaerarekin onartu du. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko.

GAO, 2019-12-30. 248. zk.