Dokumentuak

2020ko Kontu Orokorrarren hasierako onarpena

2020ko Kontu Orokorrarren hasierako onarpena

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2021eko maiatzaren 21ean egindako ohiko bilkuran, 2020ko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari aldeko irizpena eman dio. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarriko da, egiaztagiriekin eta Kontuen Batzorde Bereziaren txostenarekin batera, interesdunek egoki iruditzen zaizkien erreklamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkez ditzaten. GAO, 2021-06-02, 102.zk.