Iragarkiak

2021eko ekitaldiaren kontu orokorra. Hasierako onarpena eta jendaurrean erakusgai jartzea.

2021eko ekitaldiaren kontu orokorra. Hasierako onarpena eta jendaurrean erakusgai jartzea.

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2022ko maiatzaren 26an egindako ohiko bilkuran, 2021eko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari aldeko irizpena eman dio.

GAO, 2022-06-06, 106. zenbakia