Iragarkiak

2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren behin betiko onarpena

2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren behin betiko onarpena

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2022ko maiatzaren 18an egindako ohiko bilkuran, erabaki zuen, besteak beste, 2022ko dirulaguntzen plan estrategikoa onartzea eta espedientea jendaurrean jarri zen. Aurreikusitako epean ez da erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu, eta, beraz, behin betiko onartutzat jotzen da eta osorik argitaratzen da, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoa betetzeko, eta aipatutako Ordenantza indarrean jarriko da, 65.2 artikuluan aurreikusitako epea igaro ondoren.

GAO, 2022-07-22, 140. zenbakia