Iragarkiak

2022. urteko Plantilla Organikoaren eta Lanpostuen Zerrendaren aldaketa.

2022. urteko Plantilla Organikoaren eta Lanpostuen Zerrendaren aldaketa.

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2022ko maiatzaren 18an egindako ezohiko bilkuran, 2022. urteko Plantilla Organikoaren eta Lanpostu Zerrendaren aldaketari behin-behineko onarpena eman zion.

Jendaurreko epealdia inolako erreklamaziorik jaso gabe igaro denez, 2022ko ekitaldiari dagokion Plantilla Organikoa eta Lanpostuen Zerrenda behin betiko onartutzat ematen dira.

Apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuak 127. artikuluan, eta uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legean, 16. artikuluan, jasotakoaren arabera, Uro- la Kostako Udal Elkarteko 2022. urteko Plantilla Organikoaren eta Lanpostuen zerrendaren aldaketa argitaratzen dira.

GAO, 2022-07-12, 132. zenbakia