Dokumentuak

2022ko aurrekontuaren hasierako onarpena

2022ko aurrekontuaren hasierako onarpena

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2021eko abenduaren 15ean egindako ohiko bilkuran, 2022ko aurrekontu orokorra behin-behineko izaerarekin onartu du. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko. GAO_2022-01-05_3.zenbakia