Iragarkiak

2016ko aurrekontua: hasierako onarpena

2016ko aurrekontua: hasierako onarpena

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2015eko abenduaren 10ean egindako ohiko osoko bilkuran, 2016ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman dio. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko.