Berriak
Atzealdea

Eragin ekonomikoaren ondorioz krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzak

BIDERATU COVID-19 PROGRAMA

2020·04·16


Diruz lagundu daitezkeen ekintzak

Covid-19ren krisiaren ondorioz enpresaren ordainketa-ahalmenak izan duen murrizketa koiunturalaren arabera ezarriko da; besteak beste: kobrantzen eta ordainketen partiden aldaketa eta enpresaren ordainketa-betebeharrei aurre egiteko epe laburrera erabilgarri dauden baliabideen eta diruzaintzaren bilakaera kontuan hartuta, 2019ko abenduaren 31tik gehienez ere 2020ko abenduaren 31ra bitarte kutxako fluxuan eragin zuzena duten partiden egiturazko murrizketak kontuan hartuta edo enpresa-jarduerari lotutako betebeharrak berriz ordaintzeko gaitasunean eragiten dutenak kontuan hartuta.

Laguntza mota

Aurrerakin itzulgarrien bidez bideratuko dira, eta laguntzak esleitzeko, ondoz ondoko konkurrentziaren prozedura erabiliko da.

Laguntzaren zenbatekoa

2020ko ekitaldirako aurrekontuan sartutako kutxako fluxu negatiboaren %100era iritsi ahal izango da. Fluxu hori laguntza honetarako 2020ko abenduaren 31n aurrekontuan sartutako planean aurkeztua behar da, eta, gehienez ere 800.000 euroko mugarekin. Hala, plana 12 hilabetera egikaritzea aurreikusi da, 2020ko urtarrilaren 1etik hasita.

Onuradunak
Enpresa txiki eta ertainak (ETEak) krisian, hogei langile baino gehiago enplegatzen dituztenak eta enplegu-galerarik ez dituztenak.

Eskaerak egiteko epea:
2020/04/16-2020/11/30 (15:00ak arte)
 

Informazio gehiago: