Araudia

Ordenantza Fiskala 2022. Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen Ordenantza Fiskala

Ordenantza Fiskala 2022. Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen Ordenantza Fiskala

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak,2021eko urriaren 25ean egindako ohiko bilkuran erabaki zuenUdal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzuaemateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketarihasierako onarpena ematea.

Horiek horrela, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Udal Elkarteaosatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua ematekotasa arautzen duen ordenantza behin betiko onar tutzat ematenda, 2022ko urtarrilaren 1eko eraginekin.

GAO, 2021-12-22, 243. zenbakia