Araudia

Ordenantza fiskala - akatsen zuzenketa

Ordenantza fiskala - akatsen zuzenketa

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkian - 243 zenbakia, 2021eko abenduaren 22koa -, gaztelaniazko bertsioan, akats bat dagoela oharturik, Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeari buruz, ondoko eran zuzentzen da.

GAO, 2022-03-02, 41. zenbakia