Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkartearen estatutuen aldaketari hasierako onarpena ematea

Urola Kostako Udal Elkartearen estatutuen aldaketari hasierako onarpena ematea

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2022ko maiatzaren 18an egindako ezohiko osoko bilkuran, honakoa erabaki zuen: Alde batetik, Urola Kostako Udal Elkarteko Estatutuen aldaketari hasierako onespena ematea, eta beste alde batetik, erabaki hori eta espedientea jendaurrean erakusgai jartzea Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako iragarkiaren bidez, honako baldintzen arabera.

GAO, 2022-05-31, 102. zenbakia