Iragarkiak

Urteta zabortegian baimendutako isurketen tasak eta ordenan­tza fiskala indargabe­tzea: behin betiko onarpena

Urteta zabortegian baimendutako isurketen tasak eta ordenan­tza fiskala indargabe­tzea: behin betiko onarpena

Urteta zabortegian baimendutako isurketen tasak eta ordenantza fiskala indargabetzeko hasierako erabakia eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, 30 lanegunez. Epe hori amaitu da eta ez da erreklamaziorik aurkeztu, beraz, hartutako erabakia behin betiko bilakatu da. Ikus iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 2015-02-05ean, 23. zenbakian.