Araudia

pdf
159.56 KB
2024·02·07 Araudia

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2024ko urriaren 5ean egindako ohiko bilkuran erabaki zuen Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketari hasierako onarpena ematea.

Horiek horrela, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza behin betiko onartutzat ematen da, 2024ko urtarrilaren 1eko eraginekin.

GAO, 2023-12-07, 235. zenbakia

pdf
152.23 KB
2023·02·16 Araudia

Urola Kostako Udal Elkartearen Estatutuak. Indarrean dauden Estatutuak Udal Elkarteko Batzar Nagusiak 2022ko maiatzaren 18ko bilkuran onartu zituen. GAO, 2023-02-15, 31. zk.

pdf
177.23 KB
2022·09·15 Araudia

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2022ko uztailaren 7an egindako ohiko bilkuran erabaki zuen Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketari hasierako onarpena ematea.

Horiek horrela, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza behin betiko onartutzat ematen da, 2023ko urtarrilaren 1eko eraginekin.

GAO, 2022-09-15, 175. zenbakia

pdf
132.71 KB
2022·07·22 Araudia

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2022ko maiatzaren 18an egindako ohiko bilkuran, erabaki zuen, besteak beste, 2022ko dirulaguntzen plan estrategikoa onartzea, eta espedientea jendaurrean jarri zen. Aurreikusitako epean ez da erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu, eta, beraz, behin betiko onartutzat jotzen da eta osorik argitaratzen da, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoa betetzeko, eta aipatutako Ordenantza indarrean jarriko da, 65.2 artikuluan aurreikusitako epea igaro ondoren.

GAO, 2022-07-22, 140. zenbakia

pdf
78.05 KB
2022·06·01 Araudia

Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2022ko martxoaren 24an egindako bilkuran, hasierako onespena eman zion Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantzari. Horren ondotik, espedientea jendaurrean erakusgai jartzeko iragarkia argitaratu zen Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN, 2022ko martxoaren 31n, 62. zenbakian. Ezarritako epean erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko bilakatu da onarpena. Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak (Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenaren) 70.2 artikuluak xedatutakoa betetzeko, eta bertan aurreikusitako ondorioetarako, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN aipatutako ordenantzaren 48. artikuluaren testu berriaren edukia argitaratzen da.

GAO, 2022-06-01, 103. zenbakia

pdf
92.92 KB
2022·03·02 Araudia

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkian - 243 zenbakia, 2021eko abenduaren 22koa -, gaztelaniazko bertsioan, akats bat dagoela oharturik, Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeari buruz, ondoko eran zuzentzen da.

GAO, 2022-03-02, 41. zenbakia

pdf
199.43 KB
2021·12·22 Araudia

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak,2021eko urriaren 25ean egindako ohiko bilkuran erabaki zuenUdal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzuaemateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketarihasierako onarpena ematea.

Horiek horrela, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Udal Elkarteaosatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua ematekotasa arautzen duen ordenantza behin betiko onar tutzat ematenda, 2022ko urtarrilaren 1eko eraginekin.

GAO, 2021-12-22, 243. zenbakia

pdf
109.74 KB
2020·12·31 Araudia

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2020ko azaroaren 9an egindako ohiko bilkuran hasierako onarpena eman zion Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Erabakia jendaurrean erakusgai jarri da, eta ezarritako epean ez da ez erreklamaziorik ez oharrik jaso. Horiek horrela, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza behin betiko onartutzat ematen da, 2021eko urtarrilaren 1eko eraginekin.     

GAO, 2020-12-31. 250. zk.

pdf
106.54 KB
2019·12·20 Araudia

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2019ko urriaren 24an egindako ohiko bilkuran hasierako onarpena eman zion Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Erabakia jendaurrean erakusgai jarri da, eta ezarritako epean ez da ez erreklamaziorik ez oharrik jaso. Horiek horrela, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza behin betiko onartutzat ematen da, 2020ko urtarrilaren 1eko eraginekin.     

GAO, 2019-12-20. 243. zk.

pdf
678.73 KB
2018·02·15 Araudia

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2017ko abenduaren 14an egindako bilkuran, hasierako onespena eman zion Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantzari. Horren ondotik, espedientea jendaurrean erakusgai jartzeko epea amaitu eta erreklamaziorik aurkeztu ez zenez, ordenantza behin betiko onartutzat jo, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu (2018-02-15, 33. zk.) eta indarrean jarri da.

— 10 Elementu orri bakoitzeko
1 - 10 erakusten 14 emaitzetatik.