Araudia
pdf
109.74 KB
2020·12·31 Araudia

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2020ko azaroaren 9an egindako ohiko bilkuran hasierako onarpena eman zion Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Erabakia jendaurrean erakusgai jarri da, eta ezarritako epean ez da ez erreklamaziorik ez oharrik jaso. Horiek horrela, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza behin betiko onartutzat ematen da, 2021eko urtarrilaren 1eko eraginekin.     

GAO, 2020-12-31. 250. zk.

pdf
106.54 KB
2019·12·20 Araudia

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2019ko urriaren 24an egindako ohiko bilkuran hasierako onarpena eman zion Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Erabakia jendaurrean erakusgai jarri da, eta ezarritako epean ez da ez erreklamaziorik ez oharrik jaso. Horiek horrela, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza behin betiko onartutzat ematen da, 2020ko urtarrilaren 1eko eraginekin.     

GAO, 2019-12-20. 243. zk.

pdf
678.73 KB
2018·02·15 Araudia

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2017ko abenduaren 14an egindako bilkuran, hasierako onespena eman zion Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantzari. Horren ondotik, espedientea jendaurrean erakusgai jartzeko epea amaitu eta erreklamaziorik aurkeztu ez zenez, ordenantza behin betiko onartutzat jo, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu (2018-02-15, 33. zk.) eta indarrean jarri da.

pdf
120.03 KB
2017·11·13 Araudia

Urola Kostako Udal Elkartearen Estatutuak. Indarrean dauden Estatutuak Udal Elkarteko Batzar Nagusiak 2016ko abenduaren 15eko bilkuran onartu zituen. GAO 2017-11-13, 216. zk.

pdf
89.99 KB
2017·02·08 Araudia

Udal Elkarteak hainbat bilera-gela eta areto alokatzeko aukera ematen die eskualdeko elkarte eta enpresei. Araudi honetan daude zehaztuta aretoen ezaugarriak eta alokatzeko baldintzak. GAO 2017-02-08, 27. zk. Eskabidea egiteko eredua hemen eskura.

pdf
96.42 KB
2015·12·17 Araudia

Enpresak sustatzeko zerbitzuak eskaintzeko prezio publikoak. GAO 2011-04-18, 74. zk.

pdf
149.44 KB
2015·12·14 Araudia

Udal Elkarteak Enpresagune bat du, enpresa sortu berriei lokalak alokatzeko. Erregelamendu eta ordenantza honek arautzen dituzte lokal horien erabilpena eta prezioak. GAO, 2010-11-25, 226 zk.