Aurrekontuak

Aurrekontuak

2021eko aurrekontua

Udal Elkarteko Batzar Nagusiak 2020ko abenduaren 16ko bilkuran hasierako onarpena eman zion 2021eko aurrekontuari. Erreklamazioetarako epea amaitu eta behin betiko onartutzat eman ondoren argitaratu eta indarrean jarri da. Ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2021-02-09, (25.zenbakia).

Gastuak

1. kapitulua.- Pertsonaleko gastuak 1.931.794,18
2. kapitulua.- Ohiko ondasunen eta zerbitzuen gastuak 6.336.367,46
3. kapitulua.- Finantza-gastuak 8.100,74
4. kapitulua.- Transferentzia arruntak 495.000,00
6. kapitulua.- Inbertsio errealak  310.506,97
Gastuen aurrekontua guztira 9.081.769,35

Sarrerak

3. kapitulua.- Tasak eta beste zenbait sarrera 4.614.721,94
4. kapitulua.- Transferentzia arruntak 3.781.667,37
8. kapitulua.- Finantza aktiboak 685.380,04
Sarreren aurrekontua guztira 9.081.769,35

 

2022ko aurrekontua, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2022-02-17, 32. zenbakia

2021ko aurrekontua, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2021-02-09, 25. zenbakia

2020ko aurrekontua, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2020-02-03, 21.zenbakia

2019ko aurrekontua, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2019-02-13, 30. zenbakia)

2018ko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2018-01-29, 20. zenbakia

2017ko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2017-01-26, 17. zk.

2016ko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2016-01-12, 6. zk.

2015eko aurrekontua, ikus Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2015-01-28, 17. zk.