Dokumentuak

Iragarkiak Dokumentuak duen edukia.

pdf
70.87 KB
2018·05·29 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2018ko maiatzaren 18an egindako ohiko bilkuran, 2017ko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari aldeko irizpena eman dio. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarri da. GAO 2018-05-29, 102. zenbakia.

pdf
82.08 KB
2018·05·21 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakariak Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) partikularren etxebizitzetan, merkataritzako eta ostalaritzako establezimenduetan sortutako etxeko hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzuen tasari dagozkion 2018ko lehen hiruhilekoko zergadunen erroldak onartu ditu eta, horrenbestez, jendaurrean erakusgai jartzen dira, Gipuzkoako Tokiko Ogasunak Arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 14.1 artikuluak xedatutakoa betez. GAO 2018-05-21, 96. zenbakia.

pdf
253.66 KB
2018·02·15 Iragarkiak

Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2017ko abenduaren 14an egindako bilkuran, hasierako onespena eman zion Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantzari. Horren ondotik, espedientea jendaurrean erakusgai jartzeko iragarkia argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 2017ko abenduaren 22an, 243. zenbakian. Ezarritako epean erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko bilakatu da onarpena. Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak (Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenaren) 70.2 artikuluak xedatutakoa betetzeko, eta bertan aurreikusitako ondorioetarako, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean aipatutako ordenantzaren testuaren eduki osoa argitaratzen da. GAO 2018-02-15, 33. zk.

pdf
77.36 KB
2018·01·29 Iragarkiak
2018ko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jendaurrean erakusgai egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko onartu da. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da. GAO, 2018-01-29. 20. zk.
pdf
74.84 KB
2018·01·02 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2017ko abenduaren 18an egindako ohiko osoko bilkuran, 2018ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman dio. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko. GAO, 2018-01-02, 1. zk.

pdf
75.4 KB
2017·12·26 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteak ekintzailetasuna bultzatzeko, enplegua sortzeko eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko (inbertsioak eta lankidetza egitasmoak) diru-laguntzen deialdia eta oinarriak onartu zituen. Deialdia 2017-07-24an argitaratu zen GAOn (141 zenbakian). Oraingo erabakiaren bidez deialdi horretako 2. lerroko eskabideak aurkezteko epea luzatu egin da. GAO 2017-12-26, 244. zk.

pdf
82.24 KB
2017·12·22 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteak kudeatutako datu pertsonalen fitxategiak erregularizatzeari hasierako onespena ematea (sortzea eta aldatzea). Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2017ko abenduaren 14an egindako bilkuran datu pertsonalen fitxategiak erregularizatzea erabaki zuen (sortzea eta aldatzea) hasierako izaeraz. Erabakia jendaurrean erakusgari jarri da. GAO 2017-12-22, 243. zk.

pdf
76.69 KB
2017·12·22 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2017ko abenduaren 14an egindako ohiko bilkuran, hasierako onarpena eman dio Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantzari. Erabaki hori eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak (Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenaren) 49. artikuluak xedatutakoa betetzeko. GAO 2017-12-22, 243. zk.

pdf
105.25 KB
2017·12·18 Iragarkiak
Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak 2017ko urriaren 20ko bilkuran eman zion hasierako onarpena Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Espedientea jendaurrean erakusgai jarri ondoren, behin betiko onartu da ordenantza fiskala eta argitaratu egin da (GAO 2017-12-18, 239 zk.).
pdf
77.21 KB
2017·10·24 Iragarkiak

Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak 2017ko urriaren 20ko bilkuran eman zion hasierako onarpena Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Beraz, orain, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak (Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenaren) xedatutakoa betez, erabaki hori eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, erreklamazioak aurkezteko. GAO 2017-10-24, 203 zk.