Dokumentuak

Iragarkiak Dokumentuak duen edukia.

pdf
54.14 KB
2017·04·24 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2017ko apirilaren 7an egindako ohiko bilkuran, 2016ko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari aldeko irizpena eman dio. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarri da.

pdf
89.99 KB
2017·02·08 Iragarkiak

Zuzendaritza Batzordeak 2016ko urriaren 6an hasierako onarpena eman zion Udal Elkarteko egoitzako ekitaldi-aretoa eta prestakuntza-gela erabiltzeko arautegiaren eta prezio publikoen aldaketari. Jendaurrean erakusgari jarri eta erreklamaziorik izan ez denez, araudiaren aldaketa behin betiko onartutzat jo da eta argitaratu egin da osorik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

pdf
77.71 KB
2017·01·27 Iragarkiak
2017ko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jendaurrean erakusgai egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko onartu da.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da.

pdf
57.89 KB
2016·12·28 Iragarkiak
Abenduaren 15ean egindako ohiko osoko bilkuran Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak hasierako onarpena eman zion Udal Elkartearen Estatutuen aldaketari. Horrenbestez, espedientea jendaurrean erakusgai jarri da, erreklamazioak aurkezteko. Epea amaituko da 2017ko urtarrilaren 30ean. GAO 2016-12-29, 246 . zk.). 
pdf
74.81 KB
2016·12·22 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2016ko abenduaren 15ean egindako ohiko osoko bilkuran, 2017ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman dio. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko. GAO, 2016-12-23, 242. zk.

pdf
77.71 KB
2016·10·14 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2016ko urriaren 6an egindako ohiko bilkuran, hasierako onarpena eman dio Udal Elkarteko egoitzako ekitaldi-aretoa eta prestakuntza-gela erabiltzeko arautegiaren eta prezio publikoen aldaketari. Beraz, orain erabaki hori eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, erreklamazioak aurkezteko.

pdf
150.16 KB
2016·09·12 Iragarkiak
Lokalak Zarautzen daude, Udal Elkartearen egoitzan. Ikus deialdia iragarki honi sakatuta. Eskabideak egiteko epea amaituko da 2016ko irailaren 30ean. Ikus Enpresaguneko lokalak erabiltzeko erregelamendua eta Ordenantza fiskala. Eskabidea egiteko eredua hemen.
pdf
74.4 KB
2016·07·13 Iragarkiak

Argitara ematen da Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakariak 2016ko uztailaren 7an emandako ebazpena, lehendakariaren eskumenak Udal Elkarteko lehendakariordeari uzteko, 2016ko uztailaren 11tik uztailaren 22ra (biak barne). GAOko iragarkia, 2016-07-13, 133. zenbakia.

pdf
73.5 KB
2016·05·11 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2016ko maiatzaren 5ean egindako ohiko bilkuran, 2015eko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari aldeko irizpena eman dio. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarri da.

pdf
150.08 KB
2016·03·03 Iragarkiak
Lokalak Zarautzen daude, Udal Elkartearen egoitzan. Ikus deialdia iragarki honi sakatuta. Eskabideak egiteko epea amaituko da 2016-04-06an. Ikus Enpresaguneko lokalak erabiltzeko erregelamendua eta Ordenantza fiskala. Eskabidea egiteko eredua hemen.