Dokumentuak
pdf
74.4 KB
2016·07·13 Iragarkiak

Argitara ematen da Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakariak 2016ko uztailaren 7an emandako ebazpena, lehendakariaren eskumenak Udal Elkarteko lehendakariordeari uzteko, 2016ko uztailaren 11tik uztailaren 22ra (biak barne). GAOko iragarkia, 2016-07-13, 133. zenbakia.

pdf
73.5 KB
2016·05·11 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2016ko maiatzaren 5ean egindako ohiko bilkuran, 2015eko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari aldeko irizpena eman dio. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarri da.

pdf
150.08 KB
2016·03·03 Iragarkiak
Lokalak Zarautzen daude, Udal Elkartearen egoitzan. Ikus deialdia iragarki honi sakatuta. Eskabideak egiteko epea amaituko da 2016-04-06an. Ikus Enpresaguneko lokalak erabiltzeko erregelamendua eta Ordenantza fiskala. Eskabidea egiteko eredua hemen.
pdf
77.78 KB
2016·01·11 Iragarkiak
2016ko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jendaurrean erakusgai egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko onartu da.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da.

pdf
78.07 KB
2015·12·15 Iragarkiak
Urola Kostako Udal Elkarteko Batzar Nagusiak, 2015eko abenduaren 10ean egindako ohiko osoko bilkuran, 2016ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman dio. Beraz, orain, jendaurrean erakusgai jartzen da, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituenaren 15.1 artikuluak xedatutakoa betetzeko.
pdf
128.08 KB
2015·10·06 Iragarkiak
Urola Kostako Udal Elkarteak diru-laguntza deialdi bat egin du, eskualdeko enpresentzat, eskualdeko langabeak kontratatzeko (bigarren deialdia). Diru-laguntza programa hau Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak finantzatzen du. Oinarriak iragarki honi sakatuta. Eskabidea egiteko eredua hemen.
pdf
96.42 KB
2015·12·17 Araudia

Enpresak sustatzeko zerbitzuak eskaintzeko prezio publikoak. GAO 2011-04-18, 74. zk.

pdf
149.44 KB
2015·12·14 Araudia

Udal Elkarteak Enpresagune bat du, enpresa sortu berriei lokalak alokatzeko. Erregelamendu eta ordenantza honek arautzen dituzte lokal horien erabilpena eta prezioak. GAO, 2010-11-25, 226 zk.

 

pdf
128.17 KB
2015·08·20 Iragarkiak
Urola Kostako Udal Elkarteak diru-laguntza deialdi bat egin du, eskualdeko enpresentzat, eskualdeko langabeak kontratatzeko. Diru-laguntza programa hau Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak finantzatzen du. Oinarriak iragarki honi sakatuta edo GAOn 2015-08-21n, 159. zenbakian.
pdf
71.68 KB
2015·05·18 Iragarkiak
Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2015eko maiatzaren 14an egindako ohiko bilkuran, 2014ko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari onarpena eman zion.     

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarriko da.