Dokumentuak
pdf
78.61 KB
2021·02·11 Iragarkiak

2021eko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jendaurre-an erakusgai egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklama-ziorik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko onartu da. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da. GAO, 2021-02-09, 25.zk.

 

pdf
104.26 KB
2021·01·19 Iragarkiak

Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) partikularren etxebizitzetan, merkataritzako eta ostalaritzako establezimenduetan, eta industrian sortutako etxeko hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzuen tasaren 2021eko zerga egutegia onartu eta argitaratu du Urola Kostako Udal Elkarteak.

GAO 2021-01-19, 11. zenbakia.

pdf
109.74 KB
2020·12·31 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteako Zuzendaritza Batzordeak, 2020ko azaroaren 9an egindako ohiko bilkuran erabaki zuen Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketari hasierako onarpena ematea. Erabakia jendaurrean erakusgai jarri da, eta ezarritako epean ez da ez erreklamaziorik ez oharrik jaso.

Horiek horrela, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza behin betiko onartutzat ematen da, 2021eko urtarrilaren 1eko eraginekin.

GAO 2020-12-31, 250. zenbakia

pdf
78.73 KB
2020·08·04 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2020ko maiatzaren 27an egindako ezohiko bilkuran erabaki zuen Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketari hasierako onarpena ematea. Erabakia jendaurrean erakusgai jarri da, eta ezarritako epean ez da ez erreklamaziorik ez oharrik jaso. Horiek horrela, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza behin betiko onartutzat ematen da, 2020ko urtarrilaren 1eko eraginekin.

GAO 2020-08-04, 146. zenbakia

pdf
613.46 KB
1970·01·01 Turismo
pdf
602.52 KB
1970·01·01 Turismo
pdf
1.87 MB
1970·01·01 Turismo
pdf
529.33 KB
1970·01·01 Turismo
pdf
1.13 MB
1970·01·01 Turismo
pdf
526.16 KB
1970·01·01 Turismo