Dokumentuak
pdf
75.4 KB
2017·12·26 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteak ekintzailetasuna bultzatzeko, enplegua sortzeko eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko (inbertsioak eta lankidetza egitasmoak) diru-laguntzen deialdia eta oinarriak onartu zituen. Deialdia 2017-07-24an argitaratu zen GAOn (141 zenbakian). Oraingo erabakiaren bidez deialdi horretako 2. lerroko eskabideak aurkezteko epea luzatu egin da. GAO 2017-12-26, 244. zk.

pdf
82.24 KB
2017·12·22 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteak kudeatutako datu pertsonalen fitxategiak erregularizatzeari hasierako onespena ematea (sortzea eta aldatzea). Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2017ko abenduaren 14an egindako bilkuran datu pertsonalen fitxategiak erregularizatzea erabaki zuen (sortzea eta aldatzea) hasierako izaeraz. Erabakia jendaurrean erakusgari jarri da. GAO 2017-12-22, 243. zk.

pdf
76.69 KB
2017·12·22 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, 2017ko abenduaren 14an egindako ohiko bilkuran, hasierako onarpena eman dio Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantzari. Erabaki hori eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak (Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenaren) 49. artikuluak xedatutakoa betetzeko. GAO 2017-12-22, 243. zk.

pdf
105.25 KB
2017·12·18 Iragarkiak
Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak 2017ko urriaren 20ko bilkuran eman zion hasierako onarpena Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Espedientea jendaurrean erakusgai jarri ondoren, behin betiko onartu da ordenantza fiskala eta argitaratu egin da (GAO 2017-12-18, 239 zk.).
pdf
120.03 KB
2017·11·13 Araudia

Urola Kostako Udal Elkartearen Estatutuak. Indarrean dauden Estatutuak Udal Elkarteko Batzar Nagusiak 2016ko abenduaren 15eko bilkuran onartu zituen. GAO 2017-11-13, 216. zk.

pdf
77.21 KB
2017·10·24 Iragarkiak

Udal Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak 2017ko urriaren 20ko bilkuran eman zion hasierako onarpena Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Beraz, orain, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak (Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenaren) xedatutakoa betez, erabaki hori eta dagokion espedientea jendaurrean erakusgai jarri dira, erreklamazioak aurkezteko. GAO 2017-10-24, 203 zk.

pdf
54.14 KB
2017·04·24 Iragarkiak

Urola Kostako Udal Elkarteko Kontuen Batzorde Bereziak, 2017ko apirilaren 7an egindako ohiko bilkuran, 2016ko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari aldeko irizpena eman dio. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, Kontu Orokorra hamabost lanegunez jendaurrean erakusgai jarri da.

pdf
89.99 KB
2017·02·08 Araudia

Udal Elkarteak hainbat bilera-gela eta areto alokatzeko aukera ematen die eskualdeko elkarte eta enpresei. Araudi honetan daude zehaztuta aretoen ezaugarriak eta alokatzeko baldintzak. GAO 2017-02-08, 27. zk. Eskabidea egiteko eredua hemen eskura.

pdf
89.99 KB
2017·02·08 Iragarkiak

Zuzendaritza Batzordeak 2016ko urriaren 6an hasierako onarpena eman zion Udal Elkarteko egoitzako ekitaldi-aretoa eta prestakuntza-gela erabiltzeko arautegiaren eta prezio publikoen aldaketari. Jendaurrean erakusgari jarri eta erreklamaziorik izan ez denez, araudiaren aldaketa behin betiko onartutzat jo da eta argitaratu egin da osorik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

pdf
77.71 KB
2017·01·27 Iragarkiak
2017ko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jendaurrean erakusgai egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko onartu da.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da.